Från den 15 februari har vi nytt biljettsystem. Då ersätts Mina sidor av Mitt konto.

Här hittar du allt du behöver veta om bytet till det nya »


Under det rådande läget med Corona kan du inte aktivera en väntande period, resa eller resdag ombord på våra bussar. Du kan inte heller köpa biljett med reskassa ombord på bussen just nu. Köp din biljett med reskassa i våra biljettautomater, hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare. Aktivera hos våra kundservicebutiker eller återförsäljare.

Du kan ladda Resekortet med både reskassa och ny period via Internet och Hallandstrafikens Mina sidor. För att kunna ladda måste du vara medlem, för att bli medlem behöver du registrera dig.

Aktivera din laddning

Resa med period:

Laddar du en ny period via Mina sidor kommer laddningen att överföras och giltighetstiden aktiveras när du använder Resekortet på bussen. Har du redan en giltig period på Resekortet aktiveras giltigheten för den beställda perioden vid första användningstillfället efter innevarande periods slut.

Reser du med Öresundståg och laddar en ny period via Mina sidor går du till en av Hallandstrafikens automater och trycker på knappen näst längst ned till vänster - Registrera resa. Håll upp Resekortet mot automatens kortläsare. OBS! Utan att ha gjort detta har du inget giltigt färdbevis trots väntande laddning.

Reser du med Krösatågen gör du som beskrivet ovan förutom att du inte behöver skriva ut ett inspektionskvitto (Jönköpings Länstrafiks kortläsare finns ombord).

Reser du med Västtågen mellan Varberg och Borås överförs laddningen och giltighetstiden aktiveras vid viseringen ombord (precis som på bussen).

Resa med reskassa:

Laddar du din reskassa via Mina sidor kommer laddningen att överföras när du gör ett biljettköp i Hallandstrafikens automater, bussar eller försäljningsställen i Halland.

Vad krävs?

För att kunna ladda Resekortet via Mina sidor krävs:

Hur gör jag?

Det läser du här.

Hur fungerar det?

Den beställda laddningen skickas till det centrala biljettsystemet, därefter hamnar information om din laddning i säljutrustning på bussar, i automater, kundeservicebutiker och hos återförsäljare. Laddningen överförs till ditt Resekort när du köper biljett i säljutrustning tillhörande Hallandstrafiken (inkl automater i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka och Borås).
Notera att det tar cirka 12 timmar i stadstrafiken och cirka 48 timmar i regiontrafiken (buss) för laddningen att komma ut i all säljutrustning för överföring till ditt Resekort. Snabbast går det när du köper biljett i våra Kundservicebutiker och våra automater (6 timmar).

Övrig viktig information:

Minsta summa du kan ladda reskassan med är 100 kronor, högsta summa är 900 kronor.

Du kan bara ha en väntande laddning åt gången. Vill du ha en högre summa, eller flera väntande perioder på Resekortet kan du beställa en ny laddning efter att föregående laddning blivit överförd till ditt Resekort.

I kortläsaren:

Resekortet läses av när du håller upp det mot kortläsaren på bussen. Laddningar som är beställda via Mina sidor överförs vid köp av biljett eller vid visering av period i kortläsare.

Grönt ljus och okejsignal = giltig period, eller godkänt köp med reskassa.

Gult ljus och okejsignal = tre dagar eller mindre kvar av period + laddning beställd via Mina sidor överförs till Resekortet samtidigt som betalning/registrering av resa sker.

Rött ljus och felsignal = ogiltig period i tid eller zoner eller otillräckligt med pengar i reskassan. Spärrat kort ger samma signal.